• 1- GDPR
  • 2- Juridisk information
  • 3- Hotjar

1 – PERSONUPPGIFTER – GDPR

ACAPELA GROUP har antagit en strikt sekretesspolicy eftersom vi tar ditt privatliv på största allvar och behandlar därför din information med omsorg. Denna sekretesspolicy, som gäller ACAPELA GROUPS webbplatser och företag som är anslutna till ACAPELA GROUP, förklarar hur vi behandlar information om potentiella kunder, befintliga kunder och partners. Denna sekretesspolicy överensstämmer med den nya europeiska GDPR-lagstiftningen om behandling och skydd av personuppgifter och gäller alla personuppgifter som erhållits av ACAPELA GROUPS webbplatser eller alla andra av ACAPELA GROUPS källor. Du måste känna till att ACAPELA GROUP inte ansvarar för sekretesspolicyer för andra webbplatser eller källor. ACAPELA GROUP respekterar privatlivet för alla användare av webbplatsen och ser till att de personuppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt.

Användning av den insamlade informationen

Dina personuppgifter behandlas av ACAPELA GROUP för följande ändamål:

Användning av våra tjänster

Vi kommer att be dig att lämna personuppgifter när du prenumererar på en av våra tjänster. Vi kan be dig om följande personuppgifter: efternamn, förnamn, telefonnummer, adress, språk och e-postadress. Uppgifterna används för att erbjuda dig den bästa servicen och lagras på säkra servrar tillhörande ACAPELA GROUP eller servrar hos tredje part. Dessa uppgifter kommer aldrig att kombineras med andra personuppgifter om dig, oavsett källa.

Kommunikation

När du skickar oss ett e-postmeddelande eller andra meddelanden kan vi komma att behålla dessa meddelanden. Ibland kommer vi att be dig om personuppgifter som är relevanta på grund av det faktum att de är kopplade till situationen i fråga. De personuppgifter som vi kan be om för att behandla dina frågor och svara på dina krav är: efternamn, förnamn, telefonnummer, adress, språk och e-postadress. Uppgifterna lagras på säkra servrar tillhörande ACAPELA GROUP eller på servrar hos tredje part. Dessa uppgifter kommer aldrig att kombineras med andra personuppgifter om dig, oavsett källa.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en enkel liten fil som en webbplats sparar ned på din hårddisk via webbläsaren. Informationen lagras i en cookie. De flesta webbläsare är konfigurerade för att acceptera cookies som standard, men du kan starta om din webbläsare för att vägra alla cookies eller för att få veta när en cookie skickas. Men det går däremot inte att garantera att alla funktioner eller tjänster på vår webbplats fungerar som de ska om du valt att inaktivera cookies i din webbläsare.

Mål

För att kunna använda våra tjänster och kommunikationer, samlar vi inte in och använder inte information för andra ändamål än de som beskrivs i den aktuella sekretesspolicyn, såvida vi inte har inhämtat ditt tillstånd i förväg.

Utlämnande till tredje part

Vi kan överföra den information som du lämnar till tredje part endast om det är nödvändigt för att uppnå de mål som beskrivs nedan. I vissa fall kan informationen delas internt och i så fall är våra anställda skyldiga att respektera sekretessen för dina personuppgifter. ACAPELA GROUP lämnar aldrig ut personuppgifter till andra parter som vi inte har ingått något avtal om behandling av dessa med. Om så är fallet, kommer nödvändiga åtgärder att vidtas med dessa parter för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Dessutom kommer ACAPELA GROUP inte att överföra information som du lämnar till tredje part, om inte det krävs och godkänts enligt lag. Vi kan också dela personuppgifter med tredje part om du ger oss skriftligt tillstånd. Du har rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

Skydd av information

ACAPELA GROUP behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de tillhandahållits eller begärts av lagen. Personuppgifter kommer att raderas från vår databas efter högst 5 års inaktivitet. Du har rätt att hänvisa till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned i detta dokument. För att bekräfta din identitet kommer vi att be dig att skicka en kopia av ditt ID-kort. Vi rekommenderar starkt att du döljer ditt foto, ditt personnummer och att du anger att detta är en kopia. Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter (eller en del av detta) av oss eller av våra underleverantörer och begära att dessa uppgifter vidarebefordras till dig, antingen direkt eller till en av de tredje parter som har valts av dig. För att svara på denna typ av begäran kommer vi att be dig att identifiera dig. ACAPELA GROUP strävar efter att göra sitt bästa för att skydda dina personuppgifter genom att tillämpa tekniska och organisatoriska åtgärder, varav några exempel ges här:

  • Alla personer under namnet ACAPELA GROUP som ser dina uppgifter är skyldiga att bevara sekretessen.
  • Alla våra system skyddas av användarnamn och lösenord.
  • Personuppgifter skyddas så att de kan återställas efter fysiska eller tekniska incidenter.
  • Våra anställda har informerats om vikten av skydd av personuppgifter.

Rätt att göra korrigeringar och borttagningar

Enligt lagstiftningen om skydd av privatlivet kan du alltid ändra/ta bort dina uppgifter utan några avgifter. Kontakta oss på ACAPELA GROUP Boulevard Dolez 33 – B7000 MONSinfo@acapela-group.com För att vi ska kunna bekräfta din identitet kommer vi att be dig skicka in en kopia av ditt ID-kort där du täckt över ditt foto och ditt personnummer, samt anger att detta är en kopia. Det kommer också att vara möjligt att ändra dina kontaktuppgifter eller att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet längst ned i varje e-postmeddelande.

Frågor och kommentarer

Vi bekräftar regelbundet att vi respekterar hela denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta oss på: ACAPELA GROUP Boulevard Dolez 33 – B7000 MONS info@acapela-group.com Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss direkt. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till kommissionen rörande skyddet av ditt privatliv, en oberoende kontrollorganisation som säkerställer att personuppgifter behandlas noggrant och säkert, och att även ditt framtida privatliv kommer att vara skyddat.https://www.privacycommission.be/fr

Justeringar av sekretesspolicyn

ACAPELA GROUP förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna webbsida.

Den här webbplatsen använder för närvarande Leadfeeder som en utvärderingsversion. Mer information på https://www.leadfeeder.com/privacy/

2- JURIDISK INFORMATION

ACAPELA GROUP leds av Acapela Group Babel Technologies SA, ett bolag som lyder under belgisk lag i form av ett publikt bolag med ett kapital på 3,25 miljoner euro. ACAPELA GROUPS har följande dotterbolag: Acapela Group Sweden AB Acapela Group France SA och Creawave SAS.
Acapela Group SA har sitt säte på 33, boulevard Dolez, 7000 Mons – Belgien.
ACAPELA GROUP är ett registrerat varumärke.

Upphovsrätt, upphovsrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter.

Denna webbplats och dess innehåll skyddas av upphovsrätt, upphovsrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter som tillhör ACAPELA GROUP eller tredje part. Återgivning och användning av material (eller någon information som ingår däri, såsom men inte begränsat till artiklar, grafiska bilder, bilder, diagram, ljud- och videomaterial…) publicerad på denna webbplats godkänns härmed under förutsättning att:

(A) återgivning och användning är endast för informativ och icke-kommersiell användning inom din organisation för att ge dig bättre kunskap om ACAPELA GROUP och

(b) all återgivning behåller alla ursprungliga meddelanden, inklusive äganderättsmeddelanden eller upphovsrättsmeddelanden och

  1. c) material får inte ändras, helt eller delvis, på något sätt.

Ingen annan användning av materialet och någon information som ingår i detta godkänns härmed.

Dessutom ska du känna till att vissa namn är skyddade av varumärken som tillhör ACAPELA GROUP eller andra tredje parter, oavsett om ett specifikt omnämnande görs eller inte.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som grund för att göra några transaktioner av något slag som helst.

All information och någon del därav som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls « I BEFINTLIGT SKICK » utan garanti av något slag, varken uttryckt eller underförstådd, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter.

ACAPELA GROUP lämnar inga utfästelser eller garantier om riktigheten eller fullständigheten av något material och information som ingår däri och som finns på denna webbplats.

ACAPELA GROUP lämnar inga utfästelser eller garantier för att åtkomsten till denna webbplats kommer att vara oavbruten, att denna webbplats (materialet och/eller någon information som ingår däri) kommer att vara säker och fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Användningen av materialet (eller någon information som ingår däri), helt eller delvis, som finns på denna webbplats sker på ditt eget ansvar. ACAPELA GROUP frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador, inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, tillfälliga och/eller följdskador till följd av tillgång till webbplatsen och användning av det material som tillhandahålls däri.

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Länkarna tillhandahålls endast som en bekvämlighet och inkluderingen av en länk innebär inte att ACAPELA GROUP godkänner de länkade webbplatserna eller lämnar någon garanti från ACAPELA GROUP gällande nämnda webbplatser. Tillgång till nämnda länkade webbplatser sker på egen risk.

Sekretesspolicy

ACAPELA GROUP kan komma att samla in personligt identifierbar information (namn, e-postadress, etc.) och demografisk information (land, intressen, etc.) som du skickar när du:

* Fyller i kontaktformuläret

* Skickar ett e-postmeddelande till oss

Denna information lagras i en säker databas, inte på en webbplats. Vi kan använda denna information för att tillhandahålla dig högsta kvalitet och för att erbjuda dig möjligheter som vi tror kommer att vara av intresse för dig. Vi skickar e-post till dem som har valt att ta emot det. Vi kommer inte att lämna ut någon personlig information utan ditt förhandstillstånd, förutom när vi tror att lagen kräver att vi gör det eller att utlämnandet är nödvändigt för att skydda ACAPELA GROUPS rättigheter eller egendom.

ACAPELA GROUP samlar in information om hur användare använder denna webbplats genom cookies och på andra sätt. Denna information är inte personlig och användningen av denna information syftar till att förbättra den informationstjänst som vi tillhandahåller via denna webbplats.

Modifieringar

ACAPELA GROUP kan när som helst och utan föregående meddelande ändra det material (och den information som finns däri) som tillhandahålls på denna webbplats.

Producent

Acapela Group
33, boulevard Dolez
7000 Mons
Belgien
t +32 (0)65 37 42 75
f +32 (0)65 37 42 76

 

3- Hotjar

We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users’ experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices. This includes a device’s IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our website. Hotjar stores this information on our behalf in a pseudonymized user profile. Hotjar is contractually forbidden to sell any of the data collected on our behalf.

For further details, please see the ‘about Hotjar’ section of Hotjar’s support site.

Behöver du mer information om ditt röstprojekt?
Book a demo