‘My-own-voice’ samarbetspartners

”My-own-voice” är ett stort steg mot att bevara din egen röst och fortsätta kommunicera med denna viktiga del av din identitet. Vi bygger ett komplett ekosystem kring tjänsten, för att stötta användarna på bästa sätt.

På Acapela Group är vi, sedan många år, djupt engagerade i frågor om tillgänglighet. Vi arbetar tillsammans med specialister och hängivna aktörer. Vi vet att vad som behövs för att ha bäst nytta av ”my-own-voice” är ett komplett ekosystem och det är vad vi arbetar för, tillsammans våra partners.

Vi strävar efter att täcka hela kedjan och är i kontakt med logopeder, kliniker, sjukhusavdelningar, AAC specialister och applikationsutvecklare, för att ge bästa möjliga support. Här följer en lista av samarbetspartners och resurser som du kan ta hjälp av för att använda ”my-own-voice” på bästa sätt

Dela gärna med dig till oss av information och erfarenheter som kan berika denna sida.

AAC-specialister

Experter som redan har integrerat support för ”my-own-voice” i sina lösningar.

  • AssistiveWare

assistiveWareAssistiveWare, ledande innovatör av hjälpmedelsprogram för iOS och Mac OS X, med över 125 000 kunder över hela världen, stöder ”my-own-voice” i Proloquo4Text, ett textbaserat kommunikationsprogram som ger en röst åt människor som inte kan tala & Proloquo2Go

Saltillo

saltillo

Saltillo, arbetar för att göra personlig kommunikation möjlig för personer som inte kan använda sin naturliga röst. Saltillo stödjer ”my-own-voice” genom sin produktserie Nova.

Smartbox

smartbox

Smartbox utvecklar teknologi för att hjälpa barn och vuxna med funktionshinder att kommunicera, använda datorer och få kontroll över sin omgivning.

Smartbox stödjer ”my-own-voice” genom Grid3 assistive communication software och Grid Pad communication and environment control devices.

Tobii Dynavox

tobii_my-ow-voice partner

Tobii Dynavox utvecklar pekbaserade och ögonkontrollerade datorer och lösningar för specialundervisning, som hjälper personer med motorisk funktionsnedsättning och svårighet att tala att leva ett mer självständigt liv.

SAPI-baserad och kompatibel med Google TTS – Applikationer som fungerar tillsammans med my-own-voice

”my-own-voice” kan enkelt användas i alla Windows-applikationer som stöder SAPI* och i alla Android-applikationer som stöder Google TTS API.

SAPI står för Speech Application Programming Interface och kan ses som ett gränssnitt mellan applikationer och talmotorer.

SAPI:
Google TTS:
skriv ut skriv ut