Låt oss presentera Peter, flerspråkig användare av my-own-voice

Flerspråkig pappa och affärsman spelade in sin röst när cancer hotade att ta den ifrån honom.

Peter fick diagnosen cancer 2015. När han fick veta att han i december skulle genomgå en operation, där han skulle förlora sin tunga och kanske sina stämband, bestämde han sig för att spela in sin röst med “my-own-voice” på tre språk.

peter_my-own-voice

Peter, som föddes i Mexiko, har en tysk pappa och en mexikansk mamma och talar tyska, spanska och engelska. Han bor i Mexiko med sin fru Ana och två små barn, som han gärna hjälper med skolarbetet. Han arbetar med affärsutveckling på ett holdingbolag till en av de största mikrofinansieringsbankerna i Mexiko.

.
Operationen krävde att Peters tunga togs bort men lyckligtvis inte stämbanden. Det betydde att han fortfarande skulle kunna tala men inte alltid vara lätt att förstå. Före operationen tog Peter kontakt med oss på Acapela för att använda “my-own-voice”

.
Peter förklarar ”Det var viktigt för mig att kunna kommunicera effektivt med mina barn. De är väldigt små, ett och tre år, och jag kunde inte förinspela ett helt livs konversationer med dem. Jag behövde något som skulle hjälpa mig att kommunicera med dem dagligen. Dessutom behövde jag vid 37 års ålder kunna arbeta. Jag ville inte bli en börda för min familj, så jag behövde ett effektivt kommunikationsverktyg.”

Bevara Peters röst på flera språk

Peter Fischer talar tyska, spanska och engelska. Med “my-own-voice” kunde han spara sin röst på alla tre språken. Tjänsten fångar de personliga egenskaperna i rösten, så att personen kan fortsätta att tala med sin egen röst istället för att använda en syntetisk standardröst.

Peter använder sina talsyntesröster i Proloquo4Text, där han enkelt kan skriva vad han vill säga och sedan få tal med sin egen röst. Det är en perfekt lösning för Peter eftersom det finns stöd för flerspråkighet.

.

”För mig är kombinationen av Acapela och Proloquo4Text helt fantastisk. Acapela gjorde det möjligt för mig att bevara min röst och Proloquo4Text gav mig ett mycket användarvänligt gränssnitt för att använda rösten.”

peter_my-own-voice

.
Peter säger också att det är enkelt att byta mellan språk, och att det är lika lätt att skriva som i vilken chatt-applikation som helst (som WhatsApp). Dessutom gör ordprediktion kommunikationen snabbare. ”Människor är inte alltid tålmodiga när jag skriver”, säger Peter.

.
Peter berättar vidare: ”Jag använde redan en iPhone och en iPad dagligen både privat och i arbetet. Jag behövde inte någon extra apparat. När det krävs högre ljudvolym (på stora möten, släktträffar och konversationer utomhus) kan jag använda en bärbar högtalare via bluetooth.”

skriv ut skriv ut