personlig användning

personal_use_page

Den här sidan är för dig som är privatperson och som vill använda våra röster, eller en applikation med rösterna.

Acapela Group säljer talteknologi och lösningar till företag och organisationer över hela världen, men inte direkt till slutanvändare. Nedan finns information om var rösterna kan köpas som fristående programvara (för Mac OSX och Android) och i applikationer utvecklade för slutanvändare av våra kunder och partners.

Viktigt

Röster i talteknologi är beroende av plattformar och operativsystem. När du letar efter en talsyntesröst eller applikation behöver du veta på vilket operativsystem den ska användas, om det inte är en tjänst on-line.

Vill du få tips, råd och knep för hur du kan använda talsyntes?

Gå till vår demo för att testa dem!

Letar du efter trevliga röster för personlig användning?

Vem du än är så kan våra röster hjälpa dig med kommunikation, inlärning, navigering, resor, sociala nätverk, spel eller med att enkelt ta till dig skriftlig information. Acapelas röster är smarta, glada och pratsamma följeslagare, hur de än används.