FAQ

FAQ

Hur kan jag, som privatperson, köpa och använda Acapelas röster?

Det finns olika lösningar, antingen utvecklade av Acapela eller någon av våra samarbetspartners, alla med Acapelas röster. Ta en titt på sidan ”för privat användning”. Tveka inte att kontakta oss för mer information via vår kontaktsida.

Vad är text-till-tal eller talsyntes?

Text-till-tal eller talsyntes (på engelska Text-To-Speech, speech synthesis eller TTS) innebär framställning av mänskligt tal på konstgjord väg. Detta görs med hjälp av en datoriserad så kallad talmotor.
Acapelas text-till-tal-lösningar omvandlar texter till tal i realtid. De läser upp den skrivna informationen med en behaglig och naturlig stämma. Intonationen speglar textens betydelse och struktur med hjälp av pauser och andning, genom att ta hänsyn till interpunktion och kontext.
De viktigaste egenskaperna hos talsyntesen är dess förmåga att skapa naturliga och tydliga uppläsningar, samt uttrycksfullhet.
Med naturlighet avses förmågan att efterlikna det mänskliga talet och med tydlighet hur lätt uppläsningen är att förstå. Den ideala talsyntesen är både naturlig och tydlig. Acapelas talsyntes ger mycket goda resultat vad gäller båda dessa egenskaper.
Med uttrycksfulla röster strävar Acapela efter att lägga till ett subtilt lager av intelligens, för att avsevärt berika ljudet med mer mening och avsikt, som ger mycket mer än bara en enkel uppläsning av text.
För mer information om text-till-tal-processen, ta en titt på sidan “Hur fungerar text-till-tal?”.

Vad är text-till-tal eller talsyntes?

Talsyntesteknologin utvecklades initialt för att hjälpa synskadade människor att via en dator få tillgång till skriven information. De tekniska framstegen och den i hög grad förbättrade kvaliteten har lett till att talsyntes idag är en vanlig komponent i många olika applikationer och tjänster för att talsätta innehåll och gränssnitt. Röstlösningar har sålunda blivit ett nytt sätt för människor att tillgodogöra sig information och underlätta vardagen.

  • Underlätta livet för användare med syn- och talsvårigheter: skärmläsare, webbläsare, läsmaskiner, hjälpmedel för kommunikation och navigering.
  • Rörlighet: lyssna på din favoritpodcast eller på en ljudbok, de senaste nyheterna, trafikinformation och navigering för fotgängare, sportresultat eller din epost.
  • Kör säkert: röstbaserad vägledning, trafikinformation, uppläsning av epostmeddelanden, felmeddelande och säkerhetsvarningar, onlinebokning, internetuppkoppling mm, utan att ta händerna från ratten eller ögonen från vägen.
  • Lek och lär: språkinlärning, e-learning, edutainment, talande animeringar, hjälpmedel för korrekturläsning och produktivitet, onlineassistans, talande webbsidor mm
  • Tillgång till information: uppläsning av SMS och epost, röstservrar, callcenters för dygnetruntservice, passagerarinformation via högtalarsystem.
  • Gränssnitt: robotar, hemelektronik, telefoner och läsplattor.

 

Acapela glossary

AKK och kommunikationshjälpmedel

AKK-hjälpmedel (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och andra typer av kommunikationsapparater hjälper människor med nedsatt talförmåga eller andra funktionsnedsättningar att kommunicera med omgivningen på ett självständigt sätt. Acapelas röster integreras i apparaterna för att omvandla det skrivna ordet (eller symboler) till talande meddelanden.

Animationer och avatarer

Med röstlösningar kan man talsätta olika datoranimationer och avatarer i 3D för att talanimera storyn och skapa en interaktiv dialog.

Automatiserade talsvars- och växeltjänster

Röstlösningar ger företag och organisationer möjlighet att dygnet runt tillhandahålla information och vägledning till de som ringer. Med avancerade och effektiva telefonitjänster, med inbyggd talsyntes, kan anpassad information förmedlas i realtid, med naturliga och tydliga röster

Automatisering och produktionslinjer

Tallösningar används i automatiserade processer och produktionslinjer bland annat för att ge ljudbaserade upplysningar i realtid liksom instruktioner till personalen. Förutom ökad produktivitet uppnås bättre säkerhet och komfort.

Dyslexi och kognitiva funktionsnedsättningar

Tallösningar hjälper människor med dyslexi eller kognitiva funktionsnedsättningar att utföra vardagliga sysslor, att kommunicera, arbeta, studera m.m. Talfunktionen som är ett enkelt och lättanvänt gränssnitt stöttar användarna som blir mer självständiga och får bättre självförtroende.

E-learning

Röstlösningar kan vara till stor nytta för många olika typer av onlinebaserade studier, såväl företagskurser som distansstudier vid universitet eller högskola. Med effektiva multimedieverktyg och en synkroniserad användning av visuellt och ljudbaserat innehåll erhålls en bra balans i informationsflödet vilket underlättar inlärningen. Innehållet kan enkelt anpassas efter behov, man spar tid och pengar och kan erbjuda en trevlig och interaktiv inlärning.

GPS – Navigation och telematik

Navigationssystem och telematiktjänster, både som inbyggda system eller i fristående navigationsapparater eller handdatorer, blir alltmer populära och har skapat ett nytt sätt för människor att ta sig fram och hitta rätt, vare sig man åker bil,  är ute och går eller cyklar. Flertalet avancerade tjänster och funktioner integrerar också talkapacitet för uppläsning av information i realtid, för att ge precisa navigeringsinstruktioner som till exempel gatunamn eller POI (Points of Interest), rapporter om trafikläget eller för uppläsning av email eller SMS, allt för att man ska få en säker, effektiv och behaglig navigering.

Interaktiva terminaler

Med hjälp av interaktiva självbetjäningsterminaler kan besökare till offentliga eller privata inrättningar på egen hand ange efterfrågad information – till exempel att anmäla ankomst, ange personuppgifter osv. – eller söka efter information. Röstfunktionen och det talande gränssnittet vägleder personen under hela proceduren för ökad användarvänlighet och tydlighet.

ITS, trafik och passagerarupplysningar

Intelligenta transportsystem (ITS – Intelligent Transportation Systems) och system för passagerarinformation hjälper till att effektivisera transporter och resande. Ny teknik liksom öppna plattformar och nya affärsmodeller öppnar dörren för nyskapande lösningar. Med hjälp av talsyntes och naturliga röster på många olika språk kan man skapa system som förmedlar tillförlitlig information i realtid vilket gynnar säkerhet och komfort samt reducerar kostnader och förenklar logistiken.

Kundtjänst och CRM (Customer Relationship Management)

Röstlösningar gör det möjligt att automatiskt hantera en del förfrågningar från de som ringer. Informationen läses upp direkt och automatiskt via telefonen, utan väntetid, medan operatörerna kan koncentrera sig på mer komplicerade uppgifter och erbjuder avancerade tjänster till kunden.
”High-end”- tjänster kan förses med en skräddarsydd ljudprofil: en exklusiv röst som kommer att vara företagets talesperson och bidra till att bygga upp dess ljudvarumärke.

Lagerstyrning

Röstbaserade lösningar hjälper till att frigöra personalens ögon och händer (eyes-free/hands-free mode), vilket ökar produktiviteten. Information och instruktioner talsätts i realtid direkt från databasen till personalen, för maximal effektivitet.

Larm- och övervakningssystem – SCADA

Röstlösningar används i olika larm- och övervakningssystem (SCADA) för att ge en röst åt obemannade installationer och för att skapa en säker röstbaserad dialog mellan användare och maskiner. Med hjälp av talsyntes förmedlas larm och meddelanden i realtid, direkt till den berörda personalen på plats, så att åtgärder snabbt kan vidtagas och resurserna utnyttjas optimalt.

Läshjälpmedel

Med hjälp av talsyntes kan man omvandla texter till tal och därmed hjälpa människor med lässvårigheter, synnedsättning eller dyslexi att förstå skriftlig information.

Leksaker

Med röstlösningar kan man skapa interaktiva talande leksaker för pratsam underhållning för barn i alla åldrar.

Ljudbaserat innehåll, Content Management

Vikten av att ha ständig tillgång till information liksom den stora mängden information gör att ljudbaserat innehåll har blivit ett användarvänligt sätt att följa nyheter, lyssna till texter, tidningar eller email. I stort sett vilket textbaserat innehåll som helst kan enkelt omvandlas till ljudfiler som man kan lyssna på var man än befinner sig, till exempel när man är på resande fot eller när man helt enkelt bara vill vila ögonen.

Ljudböcker

Utveckling mot alltmer naturliga röster och uttal gör det möjligt använda talsyntes för att producera ljudböcker. Med en förenklad process kan man omvandla den tryckta versionen till en digital version, på många olika språk och med ett stort urval av manliga och kvinnliga röster.

Mobiltelefonlösningar

Med hjälp av talsyntes kan man göra vanliga mobiltelefoner till effektiva hjälpmedel för människor med olika typer av funktionsnedsättningar: uppläsning av inscannade texter som hjälp till dyslektiker, talsättning av innehåll för människor med syn- eller läsproblem liksom kommunikationshjälpmedel för människor som ej kan tala. Talsyntesen omvandlar skriven text till mycket verklighetstroget tal.

Media center

Röstlösningar underlättar hanteringen av digitala bibliotek. Med hjälp av rösten kan man enklare följa med i programmering, navigera i biblioteket och välja låt eller film, komma åt rätt tv-program eller ställa in inspelningar o.s.v.

Nummerupplysning

Med hjälp av talsyntes kan man utveckla automatiska nummerupplysningstjänster som är tillgängliga dygnet runt, utan väntetid. Resultatet av förfrågningarna förmedlas med verklighetstrogna och behagliga röster som klarar av att läsa upp såväl egennamn och telefonnummer som adresser, vilket ger kunderna en snabb och direkt service.

Offentliga högtalarutrop

Röstbaserad kommunikation är det mest direkta och effektiva sättet att förmedla information. Många system för offentliga högtalarutrop använder talsyntes för att i realtid automatiskt talsätta information direkt från IT-systemen och leverera budskap till användare och operatörer vid rätt tidpunkt.

Online, viral marknadsföring och advergames

Med den nya tekniken och så kallad viral marknadsföring kan man skapa effektiva kampanjer med mätbart resultat för att sprida ett budskap och synliggöra varumärket. Efter att ha sett och deltagit i den virala processen av en kampanj, kommer man lättare i håg inte bara produkten eller varumärket men också vilket budskap eller vilka attribut som kommunicerades i samband med kampanjen. Med hjälp av talsyntes kan man  omvandla användargenererat innehåll till effektfulla talande budskap som målgruppen definitivt lägger märke till och kommer i håg.

Ökad personlig effektivitet

Den dagliga användningen av datorer och den ständiga tillgången till obegränsade mängder information har ändrat vårt sätt att hantera innehåll och ökat våra krav på enkelhet och användarvänlighet. Röstlösningar är ett bra hjälpmedel för att utnyttja datorns möjligheter på bästa sätt genom frigöra oss från skärmberoendet och inspirera oss till nya sätt för interaktion när det gäller arbete, förståelse, upptäckter, lärande osv.

Publicering för människor med funktionsnedsättning

Genom att använda talsyntes och Daisy-formatet gör man tryckt information tillgänglig inte bara för människor med synnedsättning men också för alla andra läsare som föredrar att lyssna till innehållet. Detta görs till en rimlig kostnad och i ett format som är tillgängligt för alla, navigerbart och med en mängd olika funktioner

Rich media

Tal- och ljud är en av de många faktorer som gör så kallade ‘rich media’ så intressant och interaktivt. Med hjälp av talsyntes kan man berika innehållet i videofilmer och animationer med synkroniserade röstkommentarer.

Robotar

Den kommande generationens robotar för hemmabruk och andra icke industriella miljöer måste kunna göra sig förstådda hos användare som inte är specialister. Det betyder att en intuitiv och enkel användning är nödvändig. Tallösningar som förser robotarna med ett naturligt språk och en röstpersonlighet är det mest naturliga gränssnittet för kommunikation med människor. Det ger dem möjlighet att föra en riktig dialog och gör dem mer personliga.

Samordnad kommunikation (UC)

Samordnad kommunikation, eller Unified Communications, hjälper företag att integrera olika kommunikationstjänster för att underlätta hanteringen och uppnå snabbare interaktion och ett mera direkt samarbete mellan människor. Tallösningar som omvandlar skrivna meddelanden till tal används för att underlätta åtkomsten till skriven information via telefonen, var man än befinner sig.

Skärmläsare

Talsyntes ger en röst åt skärmläsare avsedda för synskadade människor. Man kan välja mellan kvinnliga, manliga eller barnröster för att få informationen uppläst.

Skolor och universitet

Röstlösningar hjälper skolbarn och studenter i alla åldrar med bland annat rättskrivning och språkinlärning men också att lösa problem förenade med dyslexi eller andra inlärningssvårigheter. Genom att kunna lyssna på det man skriver – bokstäver, ord eller meningar – blir eleverna mer självständiga, får ökat självförtroende och ökad motivation.

Smartphones, iPhone, iPad och MP3-spelare

Dessa fantastiskt små apparater fullproppade med teknologi ska inte bara fungera perfekt utan också vara lätthanterliga. Tallösningar som omvandlar textbaserat innehåll till tal, så att man kan lyssna på innehållet, är den bästa lösningen för att kringgå problemet med minimala knappar och små bildskärmar.

Språkinlärning

Talsyntes har integrerats i många verktyg för språkinlärning för att stötta inlärning och ett korrekt uttal. Genom möjligheten att omvandla texter eller ord till tal får inlärningsprogrammet en extra dimension och användarna ett interaktivt verktyg som stöttar dem i olika situationer; i skolan, på resan eller på jobbet.

Spel och edutainment

Nya innovativa  lösningar för inlärning, kommunikation eller simulering kombinerar lärande och underhållning på ett smart sätt. Program som liknar spel eller multimedialösningar används för att skapa en stimulerande miljö för interaktivt och individuellt lärande.

Tal- och ljudtidningar

Med hjälp av talsyntes kan utgivare erbjuda sina läsare en lyssnaversion av tidningsinnehållet med behagliga röster. Expertis när det gäller innehållsanalys och att omvandla texter till verklighetstroget tal gör att information intitalt ämnat för läsning och tryckt media nu enkelt kan omvandlas till ljudversioner som man kan lyssna på i till exempel mobilen eller mp3-spelaren.

Talande webbsidor

Med talsyntes är det enkelt att skapa en uppläsningsfunktion på hemsidan och därmed erbjuda besökarna möjligheten att lyssna på textinnehåll. Det ökar tillgängligheten till informationen och skonar besökarna från att behöva läsa långa texter på skärmen. Uppläsningen sker med naturliga och tydliga röster.

Underhållning och dubbning

Med hjälp av röstlösningar kan filmproducenter talsätta animationer och enkelt skapa provisoriska testproduktioner. Även flerspråkiga versioner kan tas fram mycket snabbt – utan behov av speaker eller studio – för att testa lokala versioner innan man sätter i gång med inspelningen med mänskliga röster. Man kan även med hjälp av talsyntes lägga till kommentarer till videofilmer eller röstanimera rollfigurer.

Uppläsning av SMS och MMS

Uppläsning av SMS/MMS med hjälp av talsyntes gör att man kan lyssna på sina meddelanden i alla lägen. Informationen når på så vis mottagaren även om denne inte har tillgång till det skrivna meddelandet. Nödlarm, personalmeddelanden, varningar från aktiemarknaden, påminnelser via SMS/MMS o.s.v. är några exempel på budskap som med fördel kan kommuniceras muntligen, genom att använda SMS-plattformen och en talsyntesfunktion.

Uttags- och biljettautomater

Tallösningar kan användas för att skapa ergonomiska och användarvänliga uttags- och biljettautomater som ger användarna information, vägledning och instruktioner under transaktionen med hjälp av en röst.


skriv ut skriv ut