kundunika röster

custom voice creation by Acapela Group

Er röst, skapad med Acapela Voice Factory

Företag kan särskilja sig från sina konkurrenter, genom att komplettera sin marknadsstrategi med en igenkänningsbar och företagsspecifik röst.
Acapela Voice Factory är resultatet av djupgående forskning om metoder för inspelning, segmentering och finjustering, använda i utvecklingen av syntetiska röster. Med Acapelas expertis och branschkunnande har Acapela Voice Factory skapats för att ta fram naturliga, exklusiva röster till ett oslagbart pris – 2 till 10 gånger lägre än andra nuvarande lösningar på marknaden.

Gör något unikt, skapa en egen röst

Acapela Voice Factory har utvecklats för att ge företag möjlighet att skapa en egen unik syntetisk röst och därmed stärka sin ljudprofilering som komplement till den mer traditionella visuella varumärkesprofileringen. Genom att låta kunder och andra intressenter möta samma naturliga och behagliga röst i olika kontakter med företaget ökar igenkänningsgraden och varumärket stärks.

Utveckla varumärkesidentiteten och differentiera era tjänster

Allt fler företag integrerar röstlösningar som en standardkomponent i sitt produkt- och tjänsteutbud.
Den senaste trenden är att skapa röster anpassade efter den övriga företagsprofileringen. Företaget kan särskilja sig från konkurrenterna genom att ta hänsyn till rösterna i sin marknadsstrategi och använda unika enhetliga röster som hjälper till att stärka varumärket.

Ta till orda med en stark röstpersonlighet

Med Acapela Voice Factory, som kan skapa hundratals nya röster varje år, är det möjligt att ta fram en specifik syntetisk röst på mycket kort tid. Rösten spelas först in i en studio av en utvald talare (som kan vara en känd person). Därefter analyseras den, segmenteras och arrangeras för att skapa en syntetisk röst som är i det närmaste identisk med talarens röst.

Med Acapela Voice Factory kan man komplettera den traditionella visuella profileringen med en företagsunik röst och öka igenkänningsgraden på marknaden.

Er Acapelaröst, steg för steg

Er röst från Acapela kan utvecklas i 3 olika kvalitetsnivåer. Rösten kan därmed kontrolleras i olika steg och anpassas efter era behov.

Lyssna på röstprover från Acapela Voice Factory, i olika kvalitetsnivåer

Röstprov 1 :

Röstprov 2 :

Kvalitetsnivå 1 (Q1) – “Voice at First Sight”

Användningsområden:
> Utvärdering, prototyper, betatestning, “Proof of Concept”
> Specifika applikationer såsom “character based” eller begränsade domäner
Den här kvaliteten genereras automatiskt från det första inspelningsmaterialet och ger ett smakprov på rösten endast två veckor efter inspelningen. Den innehåller cirka 10% applikationsspecifika inspelningar och är fullt tillräcklig för utvärdering, som prototyp, för betatestning och för utveckling av vissa speciella text-till-tal-applikationer. Priset och den korta leveranstiden öppnar nya möjligheter för applikationer med flera röster.

Kvalitetsnivå 2 (Q2) – “Small Talk Voice”

Användningsområden:
> Utvärdering, prototyper, betatestning, “Proof of Concept”
> Utökade applikationer
Baserad på kvalitetsnivå 1, “Voice at First Sight”, bearbetad med manuell finjustering och anpassning.

“Small Talk Voice” är en andra version av den specialanpassade rösten, baserad på inspelningarna till “Voice at First Sight” men med bättre och jämnare kvalitet, tack vare manuell finjustering av våra experter. Den här kvalitetsnivån kräver endast tre ytterligare veckor.
Kvalitetsnivå 3 (Q3) – “High Quality Voice”

Baserad på kvalitetsnivå 2, “Small Talk Voice” men med större inspelning.
Den här versionen motsvarar den högsta kvaliteten på våra standardröster. Den baseras på kvalitetsnivå 2 “Small Talk Voice” som kompletteras med ytterligare inspelningar. Därefter genomförs manuell kontroll, förbättring, finjustering och optimering med avancerade verktyg liksom slutligen en kvalitetskontrollprocess. Den här röstkvaliteten får samma höga kvalitet som våra egna HQ-röster (high quality), till och med bättre i sin specifika domän. Det här steget tar två månader extra, jämfört med “Small Talk Voice”.

Tidplan för Acapela Voice Factory

Q1 – “Voice at First Sight”     2 till 3 veckor
Q2 – “Small Talk Voice”    5 till 6 veckor
Q3 – “High Quality Voice”    3 månader
Med Acapela Voice Factory blir talsyntesen inte längre enbart en teknologi för att omvandla texter till tal.  Tallösningar med unika röster, som människor förknippar med ett visst varumärke, berikar olika applikationer och hjälper företag och organisationer att förstärka sin igenkänningsgrad och image.

Acapela Voice Factory referenser.

Betydande företag inom vitt skilda branscher har redan valt att investera i en egen talsyntesröst ,för att förmedla meddelanden och information. Kontakta oss för mer information om referenser.

skriv ut skriv ut