tag: windows

Acapela TTS for Windows 9.1

2013/06/28

Ny australiensisk kvinnlig röst, nya andningspauser som ger mer naturlighet, nya parametrar för processning av akronymer, förkortningar och datum, generell kvalitetsförbättring av röster och nya Colibri-röster som ger mer flexibilitet, är de främsta nyheterna i denna release. Acapela TTS for […]