(Français) SlideTalk: transformez vos présentations en vidéos parlantes qui créent de l’engagement

slidetalk

Titta på video på internet är ett mycket populärt och uppskattat sätt att hämta information. Men för många företag är produktion av video en komplicerad och tidskrävande aktivitet.

Därför misslyckas man att publicera information i videoformat. SlideTalk (www.slidetalk.net) är en tjänst som ändrar detta genom att erbjuda möjligheten att konvertera presentationer till video på ett enkelt och intuitivt sätt, med hög kvalitet och talande uttrycksfulla röster från Acapela Group.

Med SlideTalk produceras en video i 3 enkla steg:

1 – Användaren laddar upp en presentation och skriver sedan in text för varje bild.
2 – Texterna konverteras automatiskt till talande ljud med Acapela Groups talsyntesröster.
3 – Tillsammans med bilderna skapas en video som automatiskt publiceras på YouTube eller kan laddas ner för publicering på intranät eller företagens kanaler.

SlideTalk ger en fri tillgång och flera premiumalternativ. Lär mer om det i detta i en SlideTalk-video  eller besök oss på www.slidetalk.net


Offentliggjordes den 2013/06/11 inom

skriv ut skriv ut