Talteknologi: Ciao! Låt oss presentera Aurora och Alessio, nya italienska barnröster som utvecklats av Acapela Group, för att ge alla en röst.

Acapela Group, expert på lösningar inom talteknologi, introducerar idag Aurora och Alessio, två nya barnröster med naturlig röstkvalitet, för att möta behoven hos italienska barn som önskar sig en röst i deras egen ålder.

För första gången någonsin kommer de italienska barn som har svårt att tala och kommunicera att kunna uttrycka sina tankar, önskningar och behov med en röst som passar dem. För många barn är det en möjlighet som förändrar livet.

De italienska barnrösterna har utvecklats i samarbete med Helpicare, ett företag som tillhandahåller lösningar inom AKK för den Italienska marknaden för att tillgodose speciella behov, och AssistiveWare som är ledande inom AKK-appar för iOS.

Ljudfiler med Aurora och Alessio

Aurora:

Alessio:


Hela artikeln på engelska

Mer information

om Helpicare: http://www.helpicare.com

om AssistiveWare: http://www.assistiveware.com

om Acapela Group: http://www.acapela-group.com


Offentliggjordes den 2017/02/23 inom

skriv ut skriv ut