Innovativt röstskapande baserat på ”deep learning”, av Acapela Group Research Lab.

Upptäck hur Acapela Group kan skapa syntetiska röster från vilken röst som helst, baserat på några minuter inspelat tal.


Neurala nätverk har revolutionerat artificiellt seende och automatisk taligenkänning. Denna revolution inom maskininlärning uppfyller nu förväntningarna, när den gör entré på området talsyntes.
Acapela Group arbetar aktivt med Deep Neural Networks (DNN) och vi är entusiastiska och stolta över att presentera de första framstegen från vår forskning på detta fascinerande område, som öppnar nya möjligheter till talande gränssnitt.

Vårt forskningslabb har utvecklat Acapela DNN, en motor som kan skapa en röst utifrån en begränsad mängd befintliga eller nya talinspelningar.

Klicka här för att läsa hela artikeln på engelska.


Offentliggjordes den 2017/06/29 inom

skriv ut skriv ut