Digital utbildning kan förändra liv: Avallain Foundation använder Acapelas röster för att ge varje barn en chans.

Acapela tillhandahåller röster till ”a-ACADEMY”, en innovativ plattform som designats av Avallain för att ge ALLA barn i Kenya tillgång till interaktiva läromedel.

Enligt statistik från UNESCO, finns det i världen 61 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan. Hälften av dessa barn finns i Afrika, söder om Sahara. Enligt en färsk studie genomförd av det kenyanska utbildningsdepartementet delar i genomsnitt 17 barn på en lärobok.

a-academy_users_1.jpg
Utbildning är avgörande för alla barn och teknologiskt avancerad utbildning kan aktivt främja integration. Detta är målet för Avallain Foundation, en ideell organisation som skapats av Avallain, ett företag specialiserat på teknologi för läromedel och digital publicering. Avallain har skapat programmet ‘a-ACADEMY. Det interaktiva pedagogiska innehållet har utvecklats i samarbete med afrikanska pedagoger, internationella kursutvecklare och instruktionsdesigner. Acapelas röster används för att inkludera engagerande engelskt tal, vilket bidrar till interaktiviteten och effektiviteten hos hela programmet.

Class 4_Unit9_Lesson2Läs hela artikeln på engelska.


Offentliggjordes den 2016/09/22 inom

skriv ut skriv ut