utvecklare

Utveckla med text-till-tal

Acapelas SDK (Software Development Kit) och hårdvarulösningar gör det enkelt för utvecklare att integrera text-till-tal i olika applikationer. Alla SDK innehåller samma högkvalitativa talsyntes. Funktioner och APIn är däremot anpassade efter olika plattformar för att möta varierande behov.

software development toolkits för: