tidslinje

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • PATENT HMM TTS: Text-till-talsyntes och metoder för kodning – European patent application: EP 2 242 045 A1
 • Finlandssvenska – Samuel till NÖSS (Norra Österbottens Svenska Synskadade)
 • Infovox3 – Allt-i-ett, lokal och portabel pratande hjälpreda för synskadade
 • Webbsida speciellt för utvecklare för iPhone och iPad – http://www.acapela-for-iphone.com
 • Den första webbapplikationen med självbetjäning av ljudfiler – www.acapela-box.com
 • MRCPv2 full support
 • Forskning & Utveckling  – Projektet ‘Romeo’ :  människoliknande assistent
 • Forskning & Utveckling  – Projektet ‘Emospeech’ (Eurostar): naturlig och emotionell interaktion med virtuella miljöer
 • Forskning & Utveckling  – Projektet ‘Biospeak’:  utveckling och förbättring av paradigmer för rösttransformation

2009

 • Tvåspråkig Arabisk/Engelsk röst – Nizar
 • Acapela Kiosk – Service för produktion av till exempel taltidningar
 • Förvärv av d-fabric, specialiserat på automatisk extraktion av text och produktion av till exempel taltidningar
 • Low Footprint (LF) – röster med låga krav på minne
 • Forskning & Utveckling  – Projektet ‘GVLEX’ : Gester och röster för uttrycksfullt tal

2008

 • www.acapela.tv – rolig verkstad online
 • Acapela TTS för  iPhone SDK (Software Development Kit)
 • Iso-certifiering
 • www.acapela-vaas.com  – online service för talsättning
 • De första kundspecifika rösterna med Acapela Voice Factory
 • Det första talande vykortet – winter bunny (vinterkanin)
 • Infovox inKey
 • Forskning & Utveckling  – Projektet HMMTTS : ny TTS-teknologi baserad  på HMM (Hidden Markov Models)

2007

 • Forskning & Utveckling – Projektet ‘Indigo’: Interaktion mellan människor och robotar

2006

 • Infovox iVox

2005

 • Forskning & Utveckling – Boon Companion (ITEA-projekt)
 • Forskning & Utveckling – projektet DIVINES: Diagnostic and Intrinsic variabilities in natural speech

2004

 • Den första Arabiska talsyntesen
 • Infovox Desktop
 • Forskning & Utveckling – projektet ULYCES: Telematisk plattform för bilindustrin, baserad  på teknologin  Win CE.
 • Virtual Speaker

2003

 • Acapela Group bildades – sammanslagning av tre europeiska experter på talsyntes: Babel Technologies (Belgien), Elan speech (Frankrike) och Infovox (Sverige)
skriv ut skriv ut