Personal Data – GDPR

ACAPELA GROUP SA har införlivat en strikt integritetspolicy som återspeglar att vi ser din integritet som mycket viktig och hanterar dina personuppgifter omsorgsfullt. Denna integritetspolicy, som gäller för webbplatser som tillhör ACAPELA GROUP SA och de företag som tillhör ACAPELA GROUP SA, förklarar hur vi behandlar uppgifter från potentiella kunder, befintliga kunder och partners. Denna integritetspolicy överensstämmer med den nya europeiska lagstiftningen GDPR rörande hantering och skydd av personuppgifter, och gäller alla de personuppgifter som hämtas in av webbplatser som tillhör ACAPELA GROUP SA, eller från eventuella andra källor som tillhör ACAPELA GROUP SA. Vi uppmärksammar dig på att ACAPELA GROUP SA inte är ansvarig för de integritetspolicyer som gäller för andra webbplatser och källor. ACAPELA GROUP SA respekterar personuppgifter för alla personer som använder våra webbplatser och ser till att de personuppgifter som du ger oss hanteras konfidentiellt.

Användning av insamlad information

Dina personuppgifter kan hanteras av ACAPELA GROUP SA för följande syften:

Användning av våra tjänster

När du registrerar dig för en av våra tjänster kommer vi be dig att ange diverse personuppgifter. Vi kan fråga dig om följande personuppgifter: namn, efternamn, telefonnummer, adress, språk och e-postadress. Denna information används för att erbjuda dig bästa möjliga service och lagras på säkra servrar som tillhör ACAPELA GROUP SA eller servrar som tillhör tredje part. Uppgifterna kommer aldrig att slås ihop med andra personuppgifter från dig, oavsett var de kommer ifrån.

Kommunikation

När du skickar ett e-postmeddelande eller ett meddelande av annat slag till oss kan vi komma att spara dessa meddelanden. Ibland kan vi behöva be dig om personuppgifter som är relevanta för en specifik fråga. De personuppgifter som vi kan efterfråga efter för att hantera dina frågor och svara på dessa är: namn, efternamn, telefonnummer, adress, språk och e-postadress. Dessa uppgifter lagras på säkra servrar som tillhör ACAPELA GROUP SA eller servrar som tillhör tredje part. Denna information kommer aldrig att slås ihop med andra personuppgifter från dig, oavsett var de kommer ifrån.

Webbkakor

Vi använder webbkakor på vår webbplats. En webbkaka är en enkel liten fil som en webbplats lagrar på din hårddisk via din webbläsare. Specifik information lagras i en sådan webbkaka. De flesta webbläsare är som standard inställda för att acceptera webbkakor, men du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att alltid blockera alla webbkakor, eller för att bli informerad om när en webbkaka skickas. Oavsett ditt val påverkas inte specifika funktioner och tjänster på våra webbplatser om din webbläsare har avaktiverat webbkakor.

Målsättningar

Vid användning av våra tjänster och vid kommunikation samlar vi inte in och använder inte uppgifter för andra syften än de som beskrivs i denna integritetspolicy, förutsatt att vi inte har fått ditt tidigare samtycke.

Utlämnande till tredje part

Vi kommer endast att överföra de uppgifter som du förser till tredje part om det behövs för att uppnå de målsättningar som beskrivs ovan. I vissa fall kan uppgifterna delas upp internt, och i dessa fall kommer vår personal att hantera dina personuppgifter som konfidentiella. ACAPELA GROUP SA kommer aldrig att överföra personuppgifter till en annan part som vi inte har ingått en överenskommelse för hantering av dessa uppgifter med. Om så är fallet kommer nödvändiga åtgärder att vidtas med dessa parter för att säkerställa att dina personuppgifter hålls säkra. Dessutom kommer ACAPELA GROUP SA inte överföra de uppgifter som du förser oss med till tredje part, förutom i de fall då detta är ett lagstadgat krav och godkänns. Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om du ger oss skriftligt tillstånd att göra detta. Du har rätt att dra tillbaka detta tillstånd när som helst.

Skydd av uppgifter

ACAPELA GROUP SA lagrar inte personuppgifter längre än vad som behövs för de syften som uppgifterna ursprungligen samlades in för, eller enligt det som är fastställt i lag. Personuppgifterna kommer att raderas från vår databas efter som mest en period på fem års inaktivitet. Du har rätt att kontrollera, ändra på eller ta bort dina personuppgifter. I slutet av denna integritetspolicy hittar du våra kontaktuppgifter. För att kontrollera din identitet kommer vi efterfråga en kopia av en identitetshandling. Vi rekommenderar starkt att du gör så att varken ditt foto eller personnummer kan identifieras, och nämner att det rör sig om en kopia. Du har rätt att avstå från hantering av personuppgifter (eller en del av dessa) av oss eller våra underleverantörer och kräva att uppgifterna överförs direkt till en tredje part som du själv har valt. För att hantera en dylik förfrågan är det nödvändigt att du identifierar dig. ACAPELA GROUP SA strävar efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter genom att använda specifika tekniska och organisatoriska lösningar varav följande är några exempel:

  • Alla personer som kan komma att hantera dina personuppgifter hos ACAPELA GROUP SA måste bibehålla uppgifternas integritet.
  • Vi använder ett system med användarnamn och lösenord i alla våra system.
  • Personuppgifter lagras för att kunna återställas efter fysiska eller tekniska incidenter.
  • Våra anställda har informerats om vikten av att hålla personuppgifter skyddade.

Rätt att ändra och radera uppgifter

Som föreskrivs i lagstiftning rörande integritetsskydd kan du alltid gratis ändra på eller ta bort dina uppgifter. Det räcker att du kontaktar ACAPELA GROUP SA, Boulevard Dolez 33, B-7000 MONS, info@acapela-group.com. För att vi ska kunna bekräfta din identitet behöver du skicka oss en kopia av en identitetshandling där varken foto eller personnummer kan identifieras och en text som nämner att det rör sig om en kopia. Längst ner i varje e-postmeddelande finns det även en möjlighet att ändra dina uppgifter eller ta bort prenumerationen för ett nyhetsbrev.

Frågor och kommentarer

Vi kontrollerar regelbundet att vi följer denna integritetspolicy. Om du har frågor om den så är du välkommen att kontakta oss på: ACAPELA GROUP SA, Boulevard Dolez 33, B-7000 MONS, info@acapela-group.com. Om du har ett klagomål om hur dina personuppgifter hanteras ber vi dig att kontakta oss direkt. Du har även rätt att skicka klagomål till Datainspektionen, ett oberoende styrorgan som har som syfte att se till att personuppgifter hanteras och skyddas på ett ordentligt sätt, och att din framtida integritet har samma rättigheter till integritetsskydd. https://www.datainspektionen.se/

Ändringar i integritetspolicyn

ACAPELA GROUP SA förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer de att publiceras på denna webbplats.

skriv ut skriv ut