ISO 9001

Kvalitetspolicy – ISO 9001 certifiering

Acapela Group strävar efter hög kundfokusering inom området talande gränssnitt genom att:

ISO_9001_certif

 • Förstå kundernas behov då det gäller produkter, projekt, service och affärsmodeller och sedan skapa lösningar som tillfredsställer dessa behov.
 • Erbjuda ett brett sortiment tallösningar utformade efter specifika behov hos de olika användargrupperna, som sträcker sig från synskadade, personer med läs-, tal- eller inlärningssvårigheter till biltillverkare, telekom- och multimediaintegratörer.
 • Med hjälp av tekniska innovationer erbjuda överlägsen kvalitet på text-till-tal-lösningar (TTS).
 • Garantera service med snabb respons till kunderna, vilket innebär:
  • Hög kvalitet i alla kundkontakter, både när det gäller försäljning och administration.
  • Att hålla förväntade och utlovade leveranstider.
  • Att erbjuda support såsom integration av programvara, korrigering av programvara, information och försäljningsaktiviteter m m.
 • Rådgivning och kundanpassad service.

Acapela Group certifierad enligt ISO 9001.

Denna internationella standard erkänner och bestyrker Acapelas engagemang att uppnå hög kundtillfredsställelse, vilket alltid har varit en viktig del av företagets filosofi och sätt att arbeta.

ISO 9001 är accepterad världen över som den internationella standarden för att bestyrka ett företags interna kvalitetsstyrning och bekräfta att dess produkter och tjänster lever upp till kundernas kvalitetskrav.

Acapela Group har tilldelats certifieringen ISO 9001 för företagets utveckling av programvaror, produktion av språkliga resurser samt därtill relaterade tjänster (support och konsulttjänster).

För att uppnå ett perfekt system för kvalitetsstyrning och för att erhålla certifieringen, har Acapela Group genomgått en noggrann utvärderingsprocess. Detta innebar en förgranskning, en genomgång av dokumentationsprocessen samt korrigering av avvikelser.

Acapela Group erhöll sin ISO 9001 certifiering den 25 februari 2008.

« Certifieringen enligt ISO 9001 visar att företagets policy, arbetsmetoder och procedurer säkerställer en genomgående kvalitet hos de produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder. Med den här certifieringen kan kunderna vara säkra på att Acapela Group, i än större utsträckning än tidigare, hänger sig åt att bibehålla högsta möjliga effektivitet och respons för att uppnå vårt mål om fullständig kundtillfredsställelse», säger Lars-Erik Larsson, VD på Acapela Group.

skriv ut skriv ut