Röster till alla: Acapela Group tillkännager idag skapandet av Acapela Inclusive, en affärsenhet dedikerad till tillgänglighet

Acapela Group befäster sin ställning som ledande inom röstteknologi, genom skapandet av en affärsenhet dedikerad till tillgänglighet, Acapela Inclusive.

För att möta de ökade behoven av specialiserade lösningar anpassade för tillgänglighetsmarknaden, inrättar Acapela en avdelning för inkluderande, som inledningsvis kommer att fokusera på talsvårigheter, inlärningsproblem, synskador och speciella behov hos äldre.

Acapela Inclusive har som mål att ge alla, oavsett funktionsnedsättning och svårigheter, en röst som hjälper dem att leva mer självständigt, genom enkel tillgång till tekniska lösningar.

För att läsa hela pressreleasen på engelska, klicka här.

För att besöka Acapela Inclusive’s hemsida, klicka här.


Offentliggjordes den 2017/09/21 inom

skriv ut skriv ut