Let’s talk :-)

Acapela Group, inspirerande leverantör av talteknologi.

Acapela skapar röster som läser, informerar, förklarar, presenterar, guidar, utbildar, berättar historier, underlättar kommunikation, larmar, aviserar och underhåller.

Våra lösningar med text-till-tal används i såväl små leksaker som serverparker, AI, skärmläsare, robotar, bilar och tåg, telefoner, IoT (Internet of Things) och mycket mer.

Vi är nyskapande för att ge alla en röst. Vår in-house teknologi och våra lösningar är utformade för att ge ett smart och trevligt talat ljud som resultat.Let’s talk :-)

Acapela Group, inspirerande leverantör av talteknologi.

Acapela skapar röster som läser, informerar, förklarar, presenterar, guidar, utbildar, berättar historier, underlättar kommunikation, larmar, aviserar och underhåller.

Våra lösningar med text-till-tal används i såväl små leksaker som serverparker, AI, skärmläsare, robotar, bilar och tåg, telefoner, IoT (Internet of Things) och mycket mer.

Vi är nyskapande för att ge alla en röst. Vår in-house teknologi och våra lösningar är utformade för att ge ett smart och trevligt talat ljud som resultat.


  • acapela on linkedin
  • acapela on youtube
  • acapela on soundcloud
  • acapela on twitter
  • acapela on google+
  • acapela on facebook

nyheter

Innovativt röstskapande baserat på ”deep learning”, av Acapela Group Research Lab.

Upptäck hur Acapela Group kan skapa syntetiska röster från vilken röst som helst, baserat på några minuter inspelat tal. Neurala nätverk har revolutionerat artificiellt seende och automatisk taligenkänning. Denna revolution inom maskininlärning uppfyller nu förväntningarna, när den gör entré på […]

2017/06/29 Kollektivtrafik: Metro Transit, Minnesotas största operatör, använder Acapelas röster för passagerarinformation på sina bussar.

Passagerarinformation på bussar: Metro Transit, den främsta kollektivtrafikoperatören i området Minneapolis-Saint Paul i USA, och den största operatören i staten, har valt Acapela Transport för att generera röstmeddelanden.   – Acapela Transport tillhandahåller teknologi för röstmeddelanden till företag inom kollektivtrafik. […]

2017/05/23